O mnie


Justyna Czarnacka-Wojtysek

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego gdzie w 2004 roku uzyskała tytuł magistra psychologii. W czasie studiów ukończyła szereg kursów w ramach specjalizacji klinicznej i rodziny. W 2008 roku odbyła cykl szkoleniowy Systemowej Terapii Rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim, rozpoczynając w ten sposób drogę do pozyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w pracy z indywidualnym Klientem, Parami jak i z całymi Rodzinami. Członkini The British Psychological Society. Doskonali warsztat pracy biorąc udział w 4-letnim szkoleniu psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie oraz korzystając z regularnej superwizji.

W latach 2004-2011 mieszkałam i zdobywałam doświadczenie zawodowe pracując w Wielkiej Brytanii. W tym czasie współpracowałam z Polskim Konsulatem Generalnym w Edynburgu, Polską Sobotnią Szkołą „Bez granic”, Polish Family Support Center. Zatrudniona w charakterze dydaktyka akademickiego prowadziłam warsztaty i ćwiczenia dla studentów IPT Educational Center w Dublinie oraz The College of Art and Technology w Edynburgu. W 2009 roku założyłam Ego-centrum. Centrum Usług Psychologicznych w ramach, którego udzielałam konsultacji, prowadziłam terapię indywidualną, rodzin i par, organizowałam warsztaty i szkolenia o tematyce psychoedukacyjnej.

Od 2012 roku współpracuję z Gabinetami Terapeutycznymi Self w Częstochowie.

Pracuję w nurcie systemowej terapii rodzin zakładającej, że każda rodzina to system, a każda z jednostek wpływa na pozostałych jej członków.

Oprócz rozmowy terapeutycznej wykorzystuję takie techniki jak: genogram, trans hipnotyczny, metaforę, symbol.

Traktuję swoją pracę z pasją i zapałem. Staram się odkrywać w ludziach to, co stanowi ich potencjał, siłę do przełamania trudności. Wspieram we wprowadzaniu w życie pozytywnych zmian.