Oferta

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Porada psychologiczna to jednorazowe spotkanie o charakterze spotkania interwencyjnego. Można z niej skorzystać w sytuacji nagłej potrzeby szukania pomocy, wsparcia, zorientowania się w problemie swoim lub swoich bliskich.

Spotkanie takie trwa 60 minut.

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Od jednego do trzech spotkań służących wstępnemu zorientowaniu się w problemie oraz podjęciu decyzji co do dalszej, najbardziej adekwatnej formy pomocy. Po konsultacji zapada decyzja o rozpoczęciu ewentualnej psychoterapii. Zawiązany zostaje wówczas „kontrakt terapeutyczny”, w którym określany jest cel terapii oraz zasady formalne: ilość, częstotliwość, długość, koszt spotkań itp.

Spotkania konsultacyjne trwają 60 minut.

TERAPIA INDYWIDUALNA

Rozwiązywanie problemów osobistych w indywidualnym kontakcie z psychoterapeutą. W trakcie terapii uzyskiwany jest wgląd i zrozumienie źródła problemu/trudności. Osoba korzystająca z psychoterapii ma możliwość poznania i rozumienia siebie, i swoich zachowań, w różnych sytuacjach psychologicznych.

Spotkania trwają około 50 minut.

TERAPIA PAR

Pacjentem jest małżeństwo lub para będąca w związku nieformalnym (jeżeli para uczestnicząca w terapii posiada dzieci, nie uczestniczą one czynnie w spotkaniach). Terapeuta pomaga parze zlokalizować źródło trudności i rozwiązać je poprzez zmianę wzajemnych postaw, sposobów komunikowania się oraz ukazanie dysfunkcjonalnych sposobów zachowania się, prowadzących często do konfliktów i impasu w związku. Spotkania odbywają się raz na 2 – 3 tygodnie.

Trwają około 75 minut.

SZKOLENIA I WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE

Spotkania, podczas, których osoba ma szansę zdobyć wiedzę psychologiczną i umiejętności, pozwalające jej poprawić jakość życia osobistego i zawodowego. Szkolenia są podstawą do zmiany indywidualnej oraz poprawienia efektywności w pracy. Warsztaty zdecydowanie bardziej koncentrują się na grupowej zmianie. Mają charakter wykładów połączonych z aktywnym zaangażowaniem uczestników w działanie. Długość ich trwania oraz liczba osób biorących udział zależy od tematyki. Organizuję szkolenia otwarte- na które zapraszam wszystkich zainteresowanych tematyką oraz zamknięte-na zlecenie konkretnej placówki lub firmy.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce Szkolenia i warsztaty.

POMOC ON-LINE

Propozycja dla osób, które z jakiegoś powodu chcą anonimowo skontaktować sie z psychologiem, mieszkają zbyt daleko aby wybrać sie na spotkanie osobiście lub dysponują małą iloscią czasu. Pomoc on-line sprowadza sie jedynie do pomocy psychologicznej- konsultacji lub porady. Jest możliwa za pośrednictwem komunikatora GG (rozmowy trwającej 50 minut), komunikatora Skype (rozmowy trwającej 50 minut) lub informacji przesłanej drogą mailową.

Zasady funkcjonowania tej formy pomocy dokładniej opisane są w zakładce Pomoc on line.