Oferta

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Porada psychologiczna to jednorazowe spotkanie o charakterze spotkania interwencyjnego. Można z niej skorzystać w sytuacji nagłej potrzeby szukania pomocy, wsparcia, zorientowania się w problemie swoim lub swoich bliskich.

Spotkanie takie trwa 60 minut.

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Od jednego do trzech spotkań służących wstępnemu zorientowaniu się w problemie oraz podjęciu decyzji co do dalszej, najbardziej adekwatnej formy pomocy. Po konsultacji zapada decyzja o rozpoczęciu ewentualnej psychoterapii. Zawiązany zostaje wówczas „kontrakt terapeutyczny”, w którym określany jest cel terapii oraz zasady formalne: ilość, częstotliwość, długość, koszt spotkań itp.

Spotkania konsultacyjne trwają 60 minut.

TERAPIA INDYWIDUALNA

Rozwiązywanie problemów osobistych w indywidualnym kontakcie z psychoterapeutą. W trakcie terapii uzyskiwany jest wgląd i zrozumienie źródła problemu/trudności. Osoba korzystająca z psychoterapii ma możliwość poznania i rozumienia siebie, i swoich zachowań, w różnych sytuacjach psychologicznych.

Spotkania trwają około 50 minut.

TERAPIA PAR

Pacjentem jest małżeństwo lub para będąca w związku nieformalnym (jeżeli para uczestnicząca w terapii posiada dzieci, nie uczestniczą one czynnie w spotkaniach). Terapeuta pomaga parze zlokalizować źródło trudności i rozwiązać je poprzez zmianę wzajemnych postaw, sposobów komunikowania się oraz ukazanie dysfunkcjonalnych sposobów zachowania się, prowadzących często do konfliktów i impasu w związku. Spotkania odbywają się raz na 2 – 3 tygodnie.

Trwają około 75 minut.

SZKOLENIA I WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE

Spotkania, podczas, których osoba ma szansę zdobyć wiedzę psychologiczną i umiejętności, pozwalające jej poprawić jakość życia osobistego i zawodowego. Szkolenia są podstawą do zmiany indywidualnej oraz poprawienia efektywności w pracy. Warsztaty zdecydowanie bardziej koncentrują się na grupowej zmianie. Mają charakter wykładów połączonych z aktywnym zaangażowaniem uczestników w działanie. Długość ich trwania oraz liczba osób biorących udział zależy od tematyki. Organizuję szkolenia otwarte- na które zapraszam wszystkich zainteresowanych tematyką oraz zamknięte-na zlecenie konkretnej placówki lub firmy.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce Szkolenia i warsztaty.

POMOC ON-LINE

Propozycja dla osób, które z jakiegoś powodu chcą anonimowo skontaktować się z psychologiem, mieszkają zbyt daleko aby wybrać się na spotkanie osobiście lub dysponują małą ilością czasu. Pomoc on-line sprowadza się jedynie do konsultacji lub porady. Jest możliwa za pośrednictwem komunikatora Skype (rozmowy trwającej 50 minut).

Zasady funkcjonowania tej formy pomocy dokładniej opisane są w zakładce Pomoc on line.