Zespół Ego-centrum

Agnieszka Ujma- psycholog

W 2017 roku uzyskała tytuł magistra psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od początku swojej praktyki zawodowej pasjonuje ją praca z dziećmi zarówno przedszkolnymi jak i w młodszym wieku szkolnym. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii całościowych zaburzeń rozwojowych oraz oligofrenopedagogiki. Zajmuje się również diagnozą i psychoterapią dzieci z trudnościami emocjonalnymi oraz wychowawczymi, wykorzystując różne dostępne metody, m. in. trening umiejętności społecznych. Pracując z dzieckiem wspiera także rodziców. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W Ego-centrum prowadzi psychoterapią dzieci, konsultacje rodzinne (poprzedzające pracę w dzieckiem),      konsultacje/porady dla rodziców.

 

Paulina Smaga- psycholog, psychoterapeuta

W 2010 roku uzyskała tytuł magistra psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2011-2012 ukończyła cykl szkoleń w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej, zdobywając w tym czasie doświadczenie m. in. na oddziale psychiatrii i w hospicjum. W 2019 roku ukończyła szkolenie z psychoterapii organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, rozpoczynając tym samym proces ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje z młodzieżą prowadząc psychoterapię indywidualną, wsparcie psychologiczne oraz diagnoz e trudności w nauce. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W Ego-centrum prowadzi psychoterapię młodzieży i młodych dorosłych, konsultacje rodzinne (poprzedzające pracę z młodszymi adolescentami), konsultacje/porady dla rodziców.