Zespół Ego-Centrum Psychoterapii i Rozwoju

                                                 

AGNIESZKA UJMA                                                                                                                                              Psycholog, Terapeuta dziecięcy, Trener umiejętności społecznych

W 2017 roku uzyskała tytuł magistra psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od początku swojej praktyki zawodowej pasjonuje ją praca z dziećmi zarówno przedszkolnymi jak i w młodszym wieku szkolnym. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii całościowych zaburzeń rozwojowych (w tym osób ze spectrum autyzmu np. Zespołu Aspergera) oraz oligofrenopedagogiki. Zajmuje się również diagnozą i psychoterapią dzieci z trudnościami emocjonalnymi oraz wychowawczymi, wykorzystując różne dostępne metody, m. in. trening umiejętności społecznych. Pracując z dzieckiem wspiera także rodziców. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W Ego-centrum prowadzi psychoterapią indywidualną dzieci, konsultacje rodzinne (poprzedzające pracę w dzieckiem),  konsultacje/porady dla rodziców.  

                                                     

                                                    PAULINA SMAGA           

 Psychoterapeuta psychodynamiczny, Psycholog

W 2010 roku uzyskała tytuł magistra psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2011-2012 ukończyła cykl szkoleń w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej, zdobywając w tym czasie doświadczenie m. in. na oddziale psychiatrii i w hospicjum. W 2019 roku ukończyła szkolenie z psychoterapii organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, rozpoczynając tym samym proces ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje z młodzieżą prowadząc psychoterapię indywidualną, wsparcie psychologiczne oraz diagnozę psychologiczną. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W Ego-centrum prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i młodych dorosłych, konsultacje rodzinne (poprzedzające pracę z młodszymi adolescentami), konsultację dla rodziców, diagnozę psychologiczną

                                                                                                                                      

                                                     AGATA BIL                                                                                                                          Psychoterapeuta systemowo- psychodynamiczny, Pedagog

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia systemowo-psychodynamicznego w Fundacji KONTEKST  na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzi w Krakowie. Superwizor pracy socjalnej.                Z wykształcenia pedagog. Wciąż się rozwija i dokształca. Ukończyła szkolenia m.in.  z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Sandplay Therapy (Coaching w piaskownicy) -poziom podstawowy i zaawansowany. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji dbając o wysoką jakość prowadzonych działań terapeutycznych.

W Ego-centrum prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, młodzieży i rodzin, konsultacje dla rodziców oraz terapię grupową i grupy wsparcia.

 

 

 

                                                   MAREK WÓJCIK                                                                                                                                              Psychoterapeuta psychodynamiczny, Socjoterapeuta, Trener warsztatu psychologicznego

W 1998 roku uzyskał tytuł magistra w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. W celu podniesienia jakości pracy z dziećmi i młodzieżą ukończył Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Terapii Pedagogicznej, Szkołę Trenerów i Socjoterapii prowadzoną przez Pracownię Psychoterapii i Psychoedukacji w Bielsku Białej oraz studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii osób ze spektrum autyzmu (w tym Zespołu Aspergera). Kolejnym elementem rozwoju zawodowego było ukończenie czteroletniego szkolenia z psychoterapii prowadzonego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, rozpoczynające jednocześnie proces ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Odbył staż kliniczny na dziennym oddziale psychiatrycznym w Centrum Zdrowia Psychicznego „Egomedica” w Częstochowie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W Ego-centrum prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży z zaburzeniami emocji i zachowania, terapię grupową dla młodzieży, konsultacje dla rodziców.

                                                 

                                                   EWA PRZESŁAŃSKA

                                                      Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, Pedagog, Terapeuta pedagogiczny, Mediator, Trener

Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Katowicach pozyskując kwalifikacje psychoterapeuty poznawczo- behawioralnego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, absolwentką pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, terapeutą pedagogicznym. Posiada uprawnienia trenerskie w zakresie pracy z dorosłymi. Ukończyła wiele kursów i szkoleń w zakresie rozwoju osobistego i terapii: szkolenie I stopnia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, kurs I stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania, I stopień Treningu Zastępowania Agresji ( TZA/ART).                                                                                                        Jest wieloletnim realizatorem Szkoły dla Rodziców i wychowawców. Posiadam uprawnienia, jako mediator, zgodnie ze standardami alternatywnych metod rozwiązywania sporów, przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Ma dwudziestoletnie doświadczenie w indywidualnej i grupowej pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Jestem autorką i realizatorką wielu warsztatów i szkoleń. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

W Ego-centrum prowadzi grupy terapeutyczne dla młodzieży zmagającej się z różnymi trudnościami oraz grupy Szkoły dla Rodziców.